Настава модерне историје југоисточне Европе II

001

Преузми читанке:

Српски:

КЊИГА 1
ХЛАДНИ РАТ (1944 –1990)

КЊИГА 2:
РАТОВИ, ПОДЕЛЕ, ИНТЕГРАЦИЈА (1990–2008)

Енглески:

VOLUME 1: THE COLD WAR (1944-1990)

VOLUME 2: WARS, DIVISIONS, INTEGRATION (1990-2008)

Advertisements